Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

sale and lease back. ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΤΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ.ΜΥΑΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ*G.A.P*


ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.H πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί τέλος Oκτωβρίου ή το αργότερο στο πρώτο 15ήμερο του Nοεμβρίου.


H χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματικών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί με μονομερή του δήλωση να το αγοράσει σε προσυμφωνημένο τίμημα (δικαίωμα προαίρεσης, option). Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης.
H επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό αυτόν από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει το μεν εξοπλισμό για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός - ακίνητο) συνήθως έναντι συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο.
Oι διαδικασίες συνεργασίες μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. H έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια.
H σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. H αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη.
Το κύριο πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με το απλό τραπεζικό δάνειο είναι ο μειωμένος κίνδυνος κακής χρήσης της πίστωσης: αντί ο πιστωτής να καταβάλει χρήματα, τα οποία μπορεί να σπαταληθούν από τον δανειολήπτη σε σκοπούς άσχετους με την επιχείρηση, διακινδυνεύοντας έτσι την επιβίωση και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, με τη χρηματοδοτική μίσθωση ο πιστωτής αγοράζει ο ίδιος τον εξοπλισμό και είναι εξασφαλισμένος ότι το δάνειο επενδύεται στην επιχείρηση με τρόπο παραγωγικό.

Είδη Xρηματοδοτικής Mίσθωσης

Απλή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing)

Eίναι μια σύγχρονη υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν:
Kινητό Eξοπλισμό Kαινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό από την Eλλάδα ή το εξωτερικό, όπως: μηχανήματα κάθε είδους, οχήματα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα,, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιματιστικά, εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά μηχανήματα κ.λπ.
Eπαγγελματική στέγη Γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για επαγγελματική χρήση. H επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.
Έτσι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύουν πλέον σημαντικά ίδια κεφάλαια.

Πώληση και Επαναμίσθωση Παγίων Στοιχείων (Sale & Lease Back)

H επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη ρευστότητά της με τη μετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισμό και επιχειρηματικά ακίνητα, μπορεί να πωλήσει τα πάγια αυτά στοιχεία στην εταιρία leasing και στη συνέχεια να τα μισθώσει, κάνοντας χρήση του θεσμού του leasing. Mε τη λύση αυτή δίνεται ακόμη η δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της μέσω της εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισμού της που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων. Oι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πωλήσουν στην εταιρία leasing τα επαγγελματικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα μισθώσουν. Eπιτρέπεται όμως να πωλήσουν τον εξοπλισμό τους.

Συνεργασία Εταιρίας Leasing, Προμηθευτή και Μισθωτή (Vendor Leasing)

H συνεργασία μεταξύ της εταιρίας leasing και του προμηθευτή εξοπλισμού, με διάφορα σχήματα, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο μερών. O προμηθευτής πωλεί στην εταιρία leasing, σε τιμή τοις μετρητοίς, τον εξοπλισμό που επιθυμεί ο επενδυτής, ο οποίος στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας χρήση του θεσμού του leasing.
Στο «σφυρί» βγάζει από το Σεπτέμβριο η Κυβέρνηση, δεκάδες ακίνητα του Δημοσίου, παραχωρώντας τα σε ιδιώτες. Πρόκειται για ακίνητα – φιλέτα, τα οποία βρίσκονται σε «νευραλγικά» σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής και με υψηλές εμπορικές αξίες.
Η πώληση θα γίνει με τον θεσμό του sale and lease back και το οικονομικό επιτελείο σκοπεύει να εκχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακινήτων, για διάστημα μέχρι και 30 χρόνια. Από τις συμβάσεις που θα υπογράψει το Δημόσιο με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι θα αγοράσουν τα ακίνητα και εν συνεχεία θα λαμβάνουν ετήσιο μίσθωμα σταθερής απόδοσης από τις στεγαζόμενες υπηρεσίες, αναμένονται εισπράξεις πλέον του 1 δισ. ευρώ.
Τις εισπράξεις από τις πωλήσεις των ακινήτων θα τις χρησιμοποιήσει το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να πετύχει τον φετινό στόχο του ελλείμματος (1,6% του ΑΕΠ) αφού θα καταγράφονται στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού και δεν θα απορροφηθούν από το δημόσιο χρέος, όπως συμβαίνει με τις αποκρατικοποιήσεις.
Πρόκειται για έσοδα τα οποία θα προέλθουν από την εφαρμογή του προγράμματος της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) ακινήτων του Δημοσίου, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι ήλθε η ώρα της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (ΚΕΔ) Κ. Γκράτζιος, που επιμελείται της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της κρατικής περιουσίας, θα αποστείλει στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη τη λίστα με τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με την μέθοδο του sale and lease back.
Στην εισήγηση του ο κ. Γκράτζιος θα προτείνει στον υπουργό Οικονομίας την εφαρμογή του θεσμού, για τουλάχιστον δέκα ακίνητα του Δημοσίου, για τα οποία η ΚΕΔ έχει συντάξει ξεχωριστή μελέτη για κάθε ακίνητο.
Κεντρικός άξονας για την αξιοποίηση του κάθε ακινήτου αποτέλεσε η γεωγραφική του θέση, που παίζει καθοριστικό ρόλο για τον υπολογισμό του τελικού τιμήματος.
«Ακίνητα που βρίσκονται σε εμπορικούς δρόμους ή σε περιοχές με υψηλές αξίες θα τιμηθούν πολύ υψηλότερα», σημείωνε ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έτερος βασικός παράγοντας που ανεβάζει την εμπορική αξία ενός ακινήτου, είναι η παλαιότητα γι’ αυτό και η ΚΕΔ στην λίστα με τα προς αξιοποίηση ακίνητα, προτίμησε να συμπεριλάβει κυρίως νεόδμητα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και εφορίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισήγηση της η ΚΕΔ θα αναφέρει ότι οι σύγχρονες χρηματοδοτικές δομές πώλησης και ταυτόχρονης μίσθωσης, μπορούν να έχουν εφαρμογή για τα εξής ακίνητα του Δημοσίου:
1. Το νέο κτίριο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς.
2. Το υψηλών προδιαγραφών κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) στο Μοσχάτο.
3. Το ακίνητο το οποίο στεγάζει το νέο πολυτελές κτίριο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) στον Πειραιά.
4. Το παλιό κτίριο του Χρηματιστηρίου Αξιών στην οδό Σοφοκλέους. Δρόμος συνώνυμος με ξεχωριστή ιστορία και με πολλά καρδιοχτύπια για τους επενδυτές, αλλά με υψηλές εμπορικές αξίες για το Δημόσιο. Δεν αποκλείεται στον θεσμό του sale and lease back να βρεθεί και η καινούργια στέγη του Χρηματιστήριο Αθηνών, στη Λεωφόρο Αθηνών.
5. Το ακίνητο το οποίο στεγάζει το νέο κτίριο του υπουργείου Τύπου, στην Λεωφόρο Συγγρού.
6. Το ακίνητο που έχει το Ελληνικό Δημόσιο στο Γουδί και αποτελεί προσωρινή κατοικία για τον ΟΔΔΥ, καθώς σύντομα θα αρχίσουν οι κατασκευές για το νέο σπίτι της ΑΕΚ. Στο τελευταίο ραντεβού που είχε ο πρόεδρος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Ντέμης Νικολαϊδης και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ν. Θανόπουλος, με τον Υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη, αποφασίστηκε η παραχώρηση της έκτασης για την κατασκευή του γηπέδου. Αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για το ποιες εταιρείες θα αναλάβουν το έργο, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 150.000 εκατ. ευρώ. Το γήπεδο θα είναι προδιαγραφών ΟΥΕΦΑ (σ. 50.000 θέσεων) και θα υπάρχουν φυσικά και πολλά τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων, όπου θα τα εκμεταλλεύονται οι εταιρείες οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν το έργο.
7. Το υπουργείο Εξωτερικών που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και δη επί της Βασιλίσσης Σοφίας.
8. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου στην πλατεία Κάνιγγος.
9. Το κτίριο του υπουργείου Μεταφορών επί της Μεσογείων.
10. Τα ακίνητα τα οποία στεγάζουν σήμερα τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού.
Από την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων αλλά και άλλων πολλών - κυρίως νεόδμητων - που στεγάζουν σήμερα περί τις 10 με 12 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στην Αθήνα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το υπουργείο Οικονομίας αναμένει έσοδα που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.
Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν δύο «πακέτα» ακινήτων, τα οποία θα πουληθούν με sale & lease back, το ένα από τον Σεπτέμβριο του 2008 και το άλλο στο πρώτο τρίμηνο του 2009. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η πολιτική της τμηματικής διάθεσης, τότε το ελληνικό δημόσιο έχει να προσμένει έσοδα της τάξης των 500 – 600 εκατ. ευρώ από την πρώτη φάση υλοποίησης του θεσμού. Τούτο βέβαια θα κληθεί να εξετάσει η αρμόδια επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, που θα συγκαλέσει ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της λίστας με τα προτεινόμενα ακίνητα της ΚΕΔ.
Θα ακολουθήσει η πρόσληψη συμβούλων που διαθέτουν εμπειρία στον θεσμό εφαρμογής του sale & lease back, οι οποίοι και θα υποδείξουν στο υπουργείο Οικονομίας από την έρευνα αγοράς που θα πραγματοποιήσουν, εάν εξυπηρετούνται τα σχέδια της κυβέρνησης για τμηματική ή για ολοκληρωτική «πώληση» αυτών των ακινήτων.
Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της κτηματαγοράς αλλά και στις διεθνείς πιστωτικές αγορές, που στο βάθος εξακολουθεί να βρίσκεται η κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ. Έτσι σε περίπτωση που η «εικόνα» στην αγορά ακινήτων εξακολουθήσει να είναι προβληματική, τότε το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην εφαρμογή ενός «συντηρητικού» σχεδίου πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Δημοσίου, λόγω του κινδύνου μη άντλησης των
προσδοκώμενων κεφαλαίων που ελλοχεύει.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το οικονομικό επιτελείο έχει καθυστερήσει την εφαρμογή του χρηματοδοτικού εργαλείου της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) των ακινήτων του Δημοσίου. Ο νόμος αν και έχει ψηφιστεί από πέρυσι ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί. Το οικονομικό επιτελείο περιμένει την βελτίωση των συνθηκών της αγοράς προκειμένου να πετύχει τα μέγιστα αποτελέσματα. Για την υλοποίηση του sale & lease back, στο Υπουργείο Οικονομίας εξετάζουν την σύσταση μίας εταιρίας στην οποία θα «περάσουν» τα προς πώληση ακίνητα του Δημοσίου.
Η εταιρία με «ενέχυρο» αυτά τα ακίνητα, θα εκδώσει ομόλογα, τα οποία θα διαθέσει στους επενδυτές προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά, θα αποδοθούν στο Δημόσιο, το οποίο με τη σειρά του θα καταβάλει στην εταιρία τα ενοίκιο για τη χρήση των ακινήτων. Με τα ενοίκια η εταιρία θα πληρώνει τους κατόχους των ομολόγων, ενώ στο τέλος της σύμβασης, τα ακίνητα θα επιστρέψουν στην κυριότητα του Δημοσίου.
Τα ακίνητα που θα πωληθούν, θα εξακολουθήσουν να στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες έναντι ενοικίου και θα επιστρέψουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μετά τη λήξη της σύμβασης, η διάρκεια της οποίας θα είναι έως 30 χρόνια.
Το όλο εγχείρημα προβλέπει και ένα φορολογικό «δώρο» στους ιδιώτες που θα αγοράσουν τα ακίνητα του Δημοσίου. Ειδικότερα, κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων απαλλάσσονται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη και εισφορές.
Επίσης, απαλλάσσονται και από τον ετήσιο Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων (3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) που επιβάλλεται σε εταιρίες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και δραστηριότητά τους είναι σχεδόν αποκλειστικά η κατοχή ακινήτων.
Παράλληλα, αυξημένα είναι και τα κίνητρα που δίνονται για συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των εταιριών, που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.
Ειδικά για τις εταιρίες αυτές αυξάνεται στο 80% το κατώτατο ποσοστό επένδυσης σε ακίνητα, ενώ διευρύνεται στο 50% του ενεργητικού τους το όριο δανεισμού για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.
Στο «χαρτοφυλάκιο» που διαχειρίζεται σήμερα η ΚΕΔ βρίσκονται περίπου 72.000 δημόσια ακίνητα, αξίας τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος της προηγούμενης «πίτας» αυτών των ακινήτων αποτελεί περιουσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Βέβαια στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται και ακίνητα που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία ή σε άλλους φορείς και η διαχείρισή τους ανατέθηκε στην ΚΕΔ. Πρόκειται για κάθε είδους ακίνητα, όπως οικόπεδα, κτίρια, διαμερίσματα, γραφεία, αγροί, παραθαλάσσιες εκτάσεις κ.λ.π. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η εκποίηση, η εκμίσθωση, οι αγορές και οι παραχωρήσεις.

Το κτήριο που δημιουργήθηκε με πόρους του Γ¨ ΚΠΣ θα πωληθεί και θα αξιοποιηθεί με την μέθοδο του sell and lease back. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν κτήρια Εφοριών που συγχωνεύονται.

Eκκίνηση για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων τις επόμενες ημέρες με την πώληση ακινητων που στεγάζουν Δημόσιες υπηρεσίες να προηγούνται των άλλων πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για να εισρεύσουν έσοδα στα κρατικά ταμεία. Ηδη στις 16 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκαν στην Eφημερίδα της Kυβέρνησης οι αποφάσεις για τη μεταβίβαση στο Tαμείο Aξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (στο Tαμείο Aποκρατικοποιήσεων) η κυριότητα 35 ακίνητων του Δημοσίου. Στα κτήρια που θα αξιοποιηθούν με την μέθοδο Sale & lease back περιλαμβάνονται κτίρια του υπουργείου Eξωτερικών, το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και ορισμένων Εφοριών που συγχωνεύονται, το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Tύπου και της EΛ.ΣTAT., το κτίριο της Aσφάλειας Θεσσαλονίκης, του υπουργείου Eσωτερικών και του Δικαιοσύνης, η Γενική Aστυνομική Διεύθυνση Aττικής (ΓAΔA) στη λεωφόρο Aλεξάνδρας και το Εκθεσιακό Κέντρο της Helexpo στο Mαρούσι.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διυπουργικής Eπιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, στο Tαμείο Aξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου έχουν εκχωρηθεί, με σκοπό την αποκρατικοποίησή τους τα εξής:
1. Tο δικαίωμα του Δημοσίου για την επέκταση μέχρι 10 έτη από τη λήξη της, της από 15.12.2000 σύμβασης, με τον OΠAΠ.
2. Tο δικαίωμα επί του τιμήματος για τη χορήγηση στην OΠAΠ A.E. άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 35.000 παιγνιομηχανημάτων.
3. Oι 9.000.000 μετοχές της «ΔIEΘNHΣ AE-POΛIMENAΣ AΘHNΩN A.E.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
4. Οι 108.430.304 μετοχές των EΛ.ΠE. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,477% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
5. Οι 15.000 μετοχές της «EΛΛHNIKO A.E.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
6. Οι 7.686.362 μετοχές της ΛAPKO που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,19% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
7. Tο προβλεπόμενο δικαίωμα της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και των εταιρειών Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Helfamann, ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, H. Krantz-TkT GmbH και Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH, για την παράταση της συμβατικής περιόδου της εν λόγω συμβάσεως κατ' ανώτατο όριο μέχρι την 11.06.2046.
8. Tο δικαίωμα του Δημοσίου, που αφορά στην πα-ραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση των κρατικών λαχείων, συμπεριλαμβανόμενου και του Στιγμιαίου Kρατικού Λαχείου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών εσόδων.
9. Tα δικαιώματα του Δημοσίου επί των τελών και εσόδων που δικαιούται να λαμβάνει, μέχρι την 31/12/2027, από την εκχώρηση του Kανονισμού Γενικών Aδειών της Eθνικής Eπιτροπής Tηλεπικοινωνιών και Tαχυδρομείων σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφών με την κινητή τηλεφωνία υπηρεσιών.
10. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Oικονομικών να συνομολογήσει με το Tαμείο Aξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σύμβαση με την οποία το τελευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, μετοχών της ΔEΠA, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
Τι θα γίνει με ΔEH και το Eλληνικό
Παράλληλα, θα «τρέξουν» και οι διαδικασίες για την πώληση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και έχουν καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα κτίρια του υπουργείου Eσωτερικών στη B. Σοφίας και του Eξωτερικών στο Σύνταγμα, όπως το πρώην ξενοδοχείο «Aστήρ», με την μέθοδο Sale & lease back.

Eιδικότερα:
1) Άμεσα αναμένεται απόφαση της Διυπουργικής για την πρόσληψη συμβούλων αποκρατικοποίησης για τα λιμάνια, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τις εταιρείες ύδρευσης, την TPAINOΣE, τα EΛTA, το καζίνο Πάρνηθας και τη ΔEH. Oι σύμβουλοι θα πρέπει να παρουσιάσουν εναλλακτικά σενάρια για την αποκρατικοποίηση αυτών των κρατικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι ειδικά για τη ΔEH έχουν κατατεθεί διάφορες εισηγήσεις: Πώληση του 17% σε στρατηγικό επενδυτή, πώληση ξεχωριστά λιγνιτικών μονάδων ή «καλαθιού» μονάδων.
2) Άμεσα επιλέγεται ο νομικός σύμβουλος για το «Eλληνικό». Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοινοπραξία ελληνικών δικηγορικών γραφείων και μιας μεγάλης ξένης νομικής εταιρείας. Eπίσης, ίσως και εντός αυτής της εβδομάδας θα προσληφθεί και σύμβουλος real estate. Tο project του Eλληνικού φαίνεται ότι βρίσκεται σε «καλό δρόμο», καθώς ολοκληρώνεται η μελέτη στην οποία αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση, η αξία της προς αξιοποίηση έκτασης και οι μελλοντικές υπεραξίες. Tαυτόχρονα, στη μελέτη θα περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων θα γίνει η διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές. Δηλαδή τι και πώς θα αξιοποιηθεί, και με ποιους όρους. Tο περιεχόμενο της πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συζητηθεί, εκτός από τη Διυπουργική Eπιτροπή Aποκρατικοποιήσεων και στο Yπουργικό Συμβούλιο.
H πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί τέλος Oκτωβρίου ή το αργότερο στο πρώτο 15ήμερο του Nοεμβρίου.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061
16 Σεπτεμβρίου 2011
28147
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) από τη Διυπουργική
Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποι−
ήσεων. ...................................................................................................... 1
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν.
3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτρο−
πή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. ..... 2
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν.
3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτρο−
πή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. ..... 3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Αποφ. 185 (1)
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρ−
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−
ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συ−
μπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 4 και
5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).
6. Τις διατάξεις του νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ
Α΄ 151).
7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
που ελήφθη στη σημερινή συνεδρίασή του.
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:
1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο):
Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες
εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημο−
σίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικο−
ποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
4.592.422 μετοχές της Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙ−
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της
κεφαλαίου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Για όσο χρονικό διάστημα οι παραπάνω κινητές αξί−
ες ανήκουν στην κυριότητα του Ταμείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, η διοίκηση και η
διαχείριση των εξ αυτών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβα−
νομένων των δικαιωμάτων ψήφου, ασκούνται σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2
του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), από το Ελληνικό Δημόσιο
για λογαριασμό του Ταμείου.
Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα,
δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα
οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαι−
ώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης
υποδομών:
α) Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επέκταση μέχρι
10 έτη από τη λήξη της, της από 15.12.2000 σύμβασης,
που έχει συνάψει με την εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τις δι−
ατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄ 219).
β) Το δικαίωμα του Δημοσίου επί του τιμήματος για
τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας 35.000 παιγνιομηχανημάτων, όπως
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
39 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως το τίμημα αυτό
θα προσδιοριστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 άρθρου 27 του
ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄ 219).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Ö
Αριθμ. Αποφ. 186 (2)
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε−
ριουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δη−
μοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)
από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση
επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακατα−
θηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύστα−
ση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο
3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 4 και
5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).
6. Τις διατάξεις του νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαί−
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 151).
7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
που ελήφθη στη σημερινή συνεδρίασή του.
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:
1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίη−
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο) κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας
του Δημοσίου, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ασκείται
από την εταιρεία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. με
Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής ως ακολούθως:
α/α Α.Β.Κ. Διεύθυνση Επιφάνεια (τμ)
1 111Π Λ. Θηβών 196−198, Ρέντης 35.488
2 161Π Θεσσαλονίκης και Χανδρή, Μοσχάτο 22.636
3 Ν/Α Αθηνών και Αντιγόνης 4−6, Αθήνα 16.742
4 Ν/Α Πειραιώς και Επωνιτών, Πειραιάς 13.300
5 173Π Φραγγούλη 11, Καλλιθέα 9.930
6 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα 9.315
7 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα − Κριεξώτου και Ζαλοκώστα, Αθήνα 7.764
8 619 Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα 7.080
9 2526 Βασ. Σοφίας 1 και Πανεπιστημίου, Αθήνα 5.670
10 432 Ζαλοκώστα 1, Αθήνα 1.960
11 3032 Μοναστηρίου 326, Θεσσαλονίχη 15.900
12 2772 Πέτρου Ράλλη 24, Αθήνα 15.456
13 1762 Δημοκρατίας 3, Κομοτηνή 3.486
14 3969 Νέστου και Πλάτωνος, Ξάνθη 2.433
15 6041 Γ. Παπανδρέου και Θεσσαλονίκης, Σέρρες 1.778
16 3948 Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 4.557
17 2677−2769 Αναξαγόρα 6 − 8 , Ομόνοια − Αθήνα 3.285
18 2667−2675 Δαμάρεως 175, Αθήνα 2.771
19 2181 ΕΟ Αθηνών−Πατρών, Κόρινθος 2.612
20 1074 Δημ. Σκούρα, Χαλκίδα 2.520
21 3253 Καραολή και Δημητρίου 13−15, Θεσσαλονίχη 2.471
22 2652 Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη 2.428
23 1516 Πριγκ. Όλνας και Πριγκ. Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι 2.082

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28149
24 243 Κανακάκη 3, Χανιά 1.927
25 126 Εθν. Αντιστάσεως και Δερβενεκίων 43, Παλλήνη 1.785
26 2654−2657 Ευελπίδων και Λευκάδος, Αθήνα 1.778
27 142Π Γούναρη 227, Γλυφάδα 1.728
28 110 Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός 1.673
29 125 Αχαρνών 43, Κηφισιά 1.463
30 2996 Τσακάντζα 8−10 & Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1.382
31 1801 Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα 7.500
32 1463 Αλεξάνδρας και Δημητσάνας, αθήνα 25.000
33 973 Μανωλίδσυ 5 & Χίου 8, Καισαριανή 7.000
34 193 Μεσογείων 96, Αθήνα 10.000
35 2248 Κηφισίας 39, Μαρούσι 28.000
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αριθμ. Αποφ. 187 F (3)
Mεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδι−
αρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−
ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι−
σμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιου−
σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152)
και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/201 1
(ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 4 και
5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).
6. Τις διατάξεις του νόμου 3985/201 1 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ
Α΄ 151).
7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
που ελήφθη στη σημερινή συνεδρίασή του. Μετά από
εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο):
Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες
εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημο−
σίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικο−
ποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι−
κής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
α) 9.000.000 μετοχές της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕ−
ΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 30% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
β) 108.430.304 μετοχές της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
35,477% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
γ) 15.000 μετοχές της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετο−
χικού της κεφαλαίου
δ) 7.686.362 μετοχές της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΑΡΚΟ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,19%
επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
Για όσο χρονικό διάστημα οι παραπάνω κινητές αξί−
ες ανήκουν στην κυριότητα του Ταμείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, η διοίκηση και η
διαχείριση των εξ αυτών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβα−
νομένων των δικαιωμάτων ψήφου, ασκούνται σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2
του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), από το Ελληνικό Δημόσιο
για λογαριασμό του Ταμείου.
Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα,
δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα
οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαι−
ώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης
υποδομών:
α) Το προβλεπόμενο δικαίωμα στο άρθρο 4.2 της από
31.07.1995 συμβάσεως, μεταξύ του Δημοσίου και των
εταιρειών Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Helfamann,
ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, H. Krantz−TkT GmbH
και Flughafen Athen − Spata Projektgesellschaft mbH, η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202), για
την παράταση της συμβατικής περιόδου της εν λόγω
συμβάσεως κατ’ ανώτατο όριο μέχρι την 11.06.2046.
β) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που αφορά στην πα−
ραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς
διαχείριση των κρατικών λαχείων, το οποίο προβλέπεται

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 (ΦΕΚ Α΄ 512), συμπε−
ριλαμβανόμενου και του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου
του άρθρου 17 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Α΄ 70), για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) ετών, από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων
που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκ−
χωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών
εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β΄ 1503).
γ) Τα δικαιώματα του Δημοσίου επί των τελών και
εσόδων που δικαιούται να λαμβάνει, μέχρι την 31/12/2027,
από την εκχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13), του Κανονισμού Γενικών Αδειών
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων (ΦΕΚ 748/Β΄/21−6−2006), και των ειδικότερων σχε−
τικών διατάξεων, σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης
και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων για το
σκοπό της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και
συναφών με την κινητή τηλεφωνία υπηρεσιών.
2. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικο−
νομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σύμβαση με την
οποία το τελευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δη−
μοσίου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από την
ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, μετοχών της Εται−
ρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.», οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% επί του μετοχικού της
κεφαλαίου και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
λειτουργικού διαχωρισμού της εταιρείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179).
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ Ε ΘΝΙ ΚΟ Τ ΥΠΟ Γ ΡΑΦΕ Ι Ο
*02020611609110004* Κ Α Π Ο Δ Ι ΣΤ Ρ Ι Ο Υ 3 4 * ΑΘ Η ΝΑ 1 0 4 3 2 * Τ Η Λ . 2 1 0 5 2 7 9 0 0 0 * FA X


ΕΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΡΟΧΑΛΙΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΑΠΕΣ
ΑΛΛΑΞΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΩΡΑ Η ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΕΣ ΠΕΣΤΩ.ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΣΕ ΑΚΟΥΣΩ ΝΑ ΚΛΑΙΣ.ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΛΥΠΗΘΩ.


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΟΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ.
-ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ.ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ.ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.

1 σχόλιο:

aperigraftos είπε...

Αρετή, Σοφία, Αγάπη, Ενότητα, Φιλία, Αγώνα, Πατρίδα, Χρέος, Θυσία, Ελευθερία, Προσφορά, Αλληλεγγύη.ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΟΥΛΕΣ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ.

Δημοσίευση σχολίου