Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

7,11 δισ. ευρώ τα νέα μέτρα.ΣΦΙΞΕ ΤΟ ΖΩΝΑΡΙ ΕΛΛΗΝΑ.ΕΝΤΟΛΗ ΤΖΕΦΡΗ Η ΤΡΟΪΚΑΣ;;

Αύξηση των εσόδων μόνο κατά 0,2% φέτος παρά το τσουνάμι νέων μέτρων 7,11 δισ. ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

Προβλέπει επιπλέον μέτρα αξίας  2,11 δισ. ευρώ για το 2011 και 5 δισ. ευρώ για το 2012. Παρ΄ όλα αυτά  τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2011 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56,282 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2010, παρά την εφαρμογή σειράς μέτρων για τη σημαντική ενίσχυσή τους.

Η ύφεση υπολογίζεται στο 5,5% φέτος και στο 2,5% το 2012, ενώ το χρέος τον επόμενο χρόνο θα εκτοξευθεί στα 381,2 δισ. ευρώ (172,7% του ΑΕΠ) από  τα 364,4 δισ. ευρώ φέτος.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι αποκλίσεις στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 2011 χωρίς διορθωτικά μέτρα εκτιμώνται στο 2% του ΑΕΠ ή 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος και οφείλονται κυρίως:

-στην επιδείνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 3,4 δισ. ευρώ  που οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 3,7 δισ. ευρώ (3,1 δισ. ευρώ του τακτικού  προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), αντίθετα οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι  μειωμένες κατά 0,3 δισ. ευρώ.

Η υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, κατά την περίοδο σύνταξης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, που επηρεάζει τη συνολική ζήτηση και πλήττει τα έσοδα από συναλλαγές και κατανάλωση, ενώ περιορίζει τη ρευστότητα και εμποδίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων. 

Επίσης, σημαντική αιτία απόκλισης αποτελούν οι αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών και

-τα μειωμένα αποτελέσματα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 0,7 δισ. ευρώ  εξαιτίας της  μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

«Ο προσδιορισμός του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 8,5% του ΑΕΠ για το 2011 εξαρτάται προφανώς από τη στάση των ελλήνων πολιτών και της κοινωνίας συνολικά απέναντι στην κρίσιμη κατάσταση της χώρας.  Αν δεν υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση σε αυτή την εθνική συλλογική προσπάθεια και με βάση τα ως τώρα δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ» αναφέρεται ρητά στο προσχέδιο.

"Η δημοσιονομική αφετηρία της χώρας για το 2012 – ο δημοσιονομικός στόχος του οποίου θα επιτευχθεί οπωσδήποτε μετά τα μέτρα, που έχουν αποφασιστεί – εξαρτάται συνεπώς από τη στάση όλων μας τους κρίσιμους αυτούς μήνες κατά τους οποίους κρίνεται ουσιαστικά το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας και η διασφάλιση της πραγματικής, μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους".

Για το έτος 2012 η απόκλιση στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης χωρίς διορθωτικά μέτρα, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στο ΜΠΔΣ, εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 8,7 δισ. ευρώ ή 4,1% του ΑΕΠ. Η απόκλιση αυτή  θα προέλθει κυρίως από:

-τη χειροτέρευση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 7,9 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μείωση των εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ (6,4 δισ. ευρώ του τακτικού  προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), και από την αύξηση των δαπανών, κυρίως για τόκους, κατά 0,9 δισ. ευρώ,

-τη βελτίωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών της κεντρικής κυβέρνησης  κατά 2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της διαφοράς ταμειακών και δεδουλευμένων τόκων, και τέλος

-τη χειροτέρευση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 15,2% και το 2012 να κάνει άλμα στο 16,4%.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% ή οριακά χαμηλότερα, και το 2012 να υποχωρήσει κάτω από το 2%.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου