Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΣΕ.ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΠΑΠ.ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.!!!

Προτάσεις που αφορούν στη διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και του κανονισμού λειτουργίας προσωπικού.

Ενόψει της επικείμενης διαπραγμάτευσης και έχοντας ως σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών καιοικονομικών μας κεκτημένων και στόχο την παροχή συγκοινωνιακού έργου αντάξιου των προσδοκιών του πολίτη, προτείνουμε τα κάτωθi:

- Θέσπιση επιδόματος διακεκομμένης βάρδιας

Για τις διακεκομμένες βάρδιες (κατσαρές) και τις αλλαγές στο δρόμο, να οριστούν εκ νέου επιδόματα, καθώς αναφέρονται στους νόμους 2669/98 και 3920/2011, ως επιπρόσθετες παροχές από τους οδηγούς. Προτείνουμε επίσης, για τις διακεκομμένες βάρδιες, οι οδηγοί να επιλέγουν το αν θα τις εργάζονται ή όχι, δηλώνοντάς το από την αρχή του έτους στα (ανά αμαξοστάσιο) γραφεία κίνησης.

Η δυνατότητα επιλογής της “κατσαρής” ισχύει στον Ηλπαπ.

- Περιορισμός αλλαγών βαρδιών

Μέσω λογισμικού προγράμματος των Η/Υ στα γραφεία κίνησης, να περιοριστούν οι αλλαγές βαρδιών. Π.χ: από τον εργαζόμενο σε 20, από την υπηρεσία σε 10 αλλαγές, κατ’ έτος.

Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ των συναδέλφων εξαιρούνται του μέτρου.

Οι εν λόγω αλλαγές θα κοινοποιούνται στα γραφεία κίνησης με αίτηση και απλά θα κυρώνονται.

- Μεταφερόμενα ρεπό

Τα μεταφερόμενα ρεπό να καθορίζονται στην πλειονότητά τους, από τους συναδέλφους.

Το μέτρο αυτό, (μεταφερόμενα- αμοιβαίες αλλαγές), εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα στον Ηλπαπ.

- Ανάθεση καθηκόντων - προαγωγές

Η ανάθεση καθηκόντων από την εταιρία για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (π.χ σταθμάρχες-επόπτες- προϊστάμενοι), να καθορίζεται από τα πιστοποιημένα προσόντα του ενδιαφερόμενου, όπως για παράδειγμα οι τίτλοι σπουδών του, ο χρόνος προϋπηρεσίας, κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα να αναρτώνται σε πίνακες, όπως του ΑΣΕΠ.

- Σύσταση επιτροπής καταγραφής προβλημάτων - διαφάνειας

Αντί του θεσμού των εργασιακών συμβούλων, (θεσμός ο οποίος και έχει ατονήσει λόγω φόρτου εργασίας του εκάστοτε συναδέλφου), προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής καταγραφής προβλημάτων, που θα απαρτίζουν δύο ή τρεις συνάδελφοι ανά αμαξοστάσιο, με σαφή υποχρέωση να απαντούν σε κάθε ερώτηση ή πρόβλημα των συναδέλφων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η θητεία τους να είναι χρονικά καθορισμένη.

- Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων

Άρση του περιορισμού στην μεταξύ των συναδέλφων επικοινωνία, μέσω των υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και απώλειες δρομολογίων. Τα δε μητρώα των συναδέλφων που προηγούνται ή έπονται της εκάστοτε βάρδιας, να αναγράφονται στο χαρτί των δρομολογίων.

Το κλείσιμο πολλών σταθμαρχείων καθιστά την εφαρμογή του μέτρου απολύτως αναγκαία.

- Επίσπευση λειτουργίας της τηλεματικής

Η εν λόγω υπηρεσία, πέραν της επίβλεψης - ρύθμισης της κυκλοφορίας των λεωφορείων, να αναλάβει και το έργο της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αντίστοιχου με το 185.

- Διατήρηση των σταθμαρχείων και επέκταση των αρμοδιοτήτων τους

Για να παραμείνουν σε λειτουργία τα εναπομείναντα σταθμαρχεία σταθμαρχεία, να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας των σταθμαρχών και να εξυπηρετείται καλύτερα το επιβατικό κοινό, προτείνουμε να τους δοθούν νέες αρμοδιότητες, όπως :

α) πώληση εισιτηρίων με κέρδος για τους σταθμάρχες ίσο με το κέρδος των κατατόπους πωλητών.

Έτσι διευρύνονται τα σημεία διάθεσης εισιτηρίων και αντιμετωπίζεται η μάστιγα των πλαστών.

Με την λειτουργία του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ), τα σταθμαρχεία θα λειτουργούν και ως σημεία επαναπλήρωσης καρτών.

β) πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για τις γραμμές της αρμοδιότητας του, έως την λειτουργία της τηλεματικής στα λεωφορεία της Ε.ΘΕ.Λ.

- Μείωση εισιτηρίου

Διαχωρισμός του εισιτηρίου λεωφορείων και τρόλλεϋ, από τα άλλα μέσα μεταφοράς, με παράλληλη μείωση της τιμής του.

- Πώληση εισιτηρίων από τον οδηγό

Ενεργοποίηση της παραγράφου 13, του άρθρου 6 (ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις), που αναγράφεται στην κωδικοποίηση της Σ.Σ.Ε 1994-2009, για πώληση ειδικού εισιτηρίου από τους οδηγούς (εντός των λεωφορείων), προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης, με αποζημίωση προς τον οδηγό ίση με το 30% του αντιτίμου, όπως προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο. Προϋπόθεση για την τήρηση της οδικής ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής του λεωφορείου στη στάση, είναι ο επιβάτης να προσκομίζει το ακριβές αντίτιμο.

- Αντιμετώπιση της εισιτηριομεταβίβασης

Εφαρμογή της ήδη κατατεθειμένης στον ΟΑΣΑ πρότασής μας για την εισητηριομεταβίβαση, με αριΘ πρωτ. 11803 στις 29-7-2011.

- Παράβολο καταγγελιών επιβατών

Καθορισμός παράβολου καταγγελιών (π.χ 20 ευρώ-τα οποία θα επιστρέφονται σε περίπτωση δικαίωσης του καταγγέλλοντος),για την αποτροπή ψευδών καταγγελιών κατά των συναδέλφων.

- Δημιουργία Συνεταιρισμού εργαζομένων – συνδρομές

Πρόβλεψη για παρακράτηση (μέσω της μισθοδοσίας) της μηνιαίας συνδρομής, όσων συναδέλφων επιθυμούν να εγγραφούν μέλη.

Πριν την υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας προτείνουμε:

Ως απολύτως απαραίτητη κρίνουμε τη σύσταση ομάδας ενημέρωσης, αποτελούμενη από συνδικαλιστές, οι οποίοι και θα αναλάβουν την ενημέρωσή μας στα αμαξοστάσια, λαμβάνοντας παράλληλα και μεταφέροντας στους επικεφαλείς διαπραγματευτές, τις προτάσεις μας. Ανάρτηση ανακοινώσεων για κάθε νεώτερο.

Προ της υπογραφής της νέας σύμβασης, να συγκληθεί απαραίτητα Γενική Συνέλευση των εργαζομένων,

για την τελική ενημέρωση και κύρωση από τους συναδέλφους, όσων συμφωνήθηκαν με τη διοίκηση.

Συναδελφικά

Αγγελίδης Γιώργος α/μ 8295

Βασιλειάδης Νίκος α/μ 8380

Βυθούλκας Αντώνης α/μ 9860

Πρωτοβουλία Οδηγών Εθελ – Ηλπαπ

Αριθ. Πρωτ. Συνδικάτου 11083

Ημερομηνία 21-9-2011ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ.!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου