Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ;;; ΞΥΠΝΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΙ.!!!

Χρονολόγιο τῆς Μασονίας στήν ῾Ελλάδα καί ἀντιδράσεις

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2009

Αρχές 19ου αἰώνα (πρό τοῦ 1815) Μασονική Στοά στήν Κύπρο.
1815, ᾿Αφοριστική ἐγκύκλιος - καταδίκη τῆς Μασονίας ἀπό τόν ᾿Εθνομάρτυρα ᾿Αρχιεπίσκοπο τῆς Κύπρου Κυπριανό (μέλος τῆς Φιλικῆς ῾Εταιρείας, πού ἀπαγχονίστηκε τό 1821).
(Βλ. Κ. Τσαρούχα 2004 σελ. 312 - 13).
1863, Α’ Στοά Μ. στήν ᾿Αθήνα.
1866, ᾿Επιθέσεις κατά μασόνων.
1867, Προκήρυξη ᾿Α. Μακράκη κατά τῆς Μασονίας.
1871, Πρίγκιπας Δ. Ροδοκανάκης μασόνος.
1898, ῾Ο ἐπίσκοπος Πατρῶν ῾Ιερόθεος (Μητρόπουλος) κατά τῆς Μασονίας.
1900, ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρου κατά τῆς Μασονίας.
1927, Οἱ μασόνοι ἱδρύουν τό Τεκτονικό ῞Ιδρυμα... ὡς (διαφέρει ἀπό τό Σωματεῖο) φιλανθρωπικό ἵδρυμα μέ τό Π.Δ. τῆς 2.12.1927, χωρίς τίς κατά νόμο προϋποθέσεις ἑνός ἱδρύματος (πρωθ. ᾿Α. Ζαΐμης, ὑπουργός Προνοίας ὁ μασόνος Μ. Κύρκος). Τό Τεκτονικό ῞Ιδρυμα ἵδρυε παραρτήματα, δηλαδή Στοές (Ναούς μασόνων).
(

(Τό 1949 ἀπό τό βασιλιά Παῦλο καί τόν ὑπουργό Κ. Προνοίας Κ. Καραμανλῆ ἐπανανομιμοποιήθηκε τό Τεκτονικό ῞Ιδρυμα μέ νέο Β.Δ. τῆς 19.7.49, «Περί ἀντικαταστάσεως Καταστατικοῦ «Τεκτονικοῦ ῾Ιδρύματος», ὁπότε καί ἐπιβλήθηκαν εἰσφορές ὑπέρ αὐτοῦ «τοῦ Κράτους, Δήμων καί Κοινοτήτων, Ναῶν ἤ Μονῶν»(!) κ.λπ. Μετά τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τό Π.Δ. ἀνακλήθηκε τήν 23.12.1949 ἀλλά πάλιν τέθηκε σέ ἐφαρμογή μέ νέο Β.Δ. (τῆς 16.11.56, ΦΕΚ 22, τ. Α’), πού διαγράφει μόνο τίς λέξεις «Ναῶν ἤ Μονῶν».
(Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ὑπογραφή ἀπό ῾Υπουργό Π. Λεβαντῆ τήν 23.12.1955, ἀλλά δημοσίευση τήν 16.11.56).
1928, ῾Ιδρύεται τό Ρόταρυ στήν ῾Ελλάδα μέ μασονική πρωτοβουλία.
1929, Δημιουργεῖται νέος Γεν. Κανονισμός 33ου βαθμοῦ.
1930, ῾Η Διορθόδοξη ᾿Επιτροπή στό ῞Αγιον ῎Ορος καταδικάζει τή Μασονία ὡς «σύστημα ἀντιχριστιανικόν καί πεπλανημένον».
1932, ῾Ο π. Τρεμπέλας ἐκδίδει τό βιβλίο «Μασονισμός - Θεοσοφία».
1933, ῾Υπόμνημα Π. Μπρατσιώτη πρός τήν ῾Ιερά Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (Καταδικαστικό).
1933, ῾Υπόμνημα Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. ᾿Αθηνῶν πρός τήν Ι.Σ. ᾿Εκκλησίας περί Τεκτονισμοῦ - Μασονίας (ἐπιφυλακτικό).
1933, Καταδίκη τῆς Μασονίας ἀπό τήν ῾Ιεραρχία τῆς ῾Ελλάδος (Δημοσιεύεται σέ ἄλλες στῆλες).
1949, Β.Δ. (ΦΕΚ 161, τ. Α) ᾿Επανομιμοποίηση Μασονίας ὡς Τεκτονικοῦ ῾Ιδρύματος
1949, Καταγγελία Μασονίας ἀπό τή «Χρ. ΣΠΙΘΑ» (ἀρ. φ. 99).
1956, Β.Δ. (ΦΕΚ 22, τ. Α’ τῆς 16.11.56) ᾿Αποκατάσταση προηγουμένου Β.Δ. περί Μασονίας.
1956, Σειρά ἀποκαλυπτικῶν ἄρθρων Ν. Ψαρουδάκη στήν ἐφημερίδα Χριστιανική Δημοκρατία.
1956, Καταδικάζουν τή Μασονία τά περιοδικά «Χρ. Σπίθα» (ἀρχ. Αὐγ. Καντιώτης), ἀρ. φ. 179, «Ζωή», ἀρ. φ. 1922, «᾿Ενορία», ἀρ. φ. 216.
1957, ᾿Αποκάλυψη ἐγγράφου Μασονίας σχετικό μέ ᾿Ισραήλ (ἐφ. ῾Εστία 11.2.57).
1958, ῎Εκδοση ἀπό Π. Τρέμπελα· Μασωνισμός, ᾿Αθῆναι, ᾿Εκδ. «Ζωή».
1958, Κριτική ᾿Εκκλησίας γιά τό Ρόταρυ (Ροταριανό ὅμιλο).
1960, ᾿Επίσης γιά τό Ρόταρυ· «῾Η φωνή τῆς ᾿Εκκλησίας», 26.4.1960.
1964, ᾿Εκδίδεται ἡ Μασονική Βίβλος. «῾Η ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καί ὁ τεκτονισμός», μέ δημοσίευση διαφόρων ἐγγράφων γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Μασονίας, (πρόεδρ. Τ.Ι. ᾿Α. Τζαζόπουλος).
1964, Διαλύονται οἱ Τεκτονικές Στοές στήν Αἴγυπτο (μέ 5 ῾Ελληνικές) λόγω τῆς μυστικῆς καί συνωμοτικῆς τακτικῆς των (βλ. ῎Εθνος 23.5.64).
1965, ᾿Εκδίδεται τό ἔργο τοῦ =᾿Αρχιμ. ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου. ῾Η Μασονία ὑπό τό φῶς τῆς ἀληθείας, ἐν ᾿Αθήναι, ᾿Εκδ. Πάτμος.
(῾Ανατροπή τῶν μασονικῶν ἰσχυρισμῶν ὅτι δέν εἶναι ἡ Μασονία Θρησκεία μέ βάση τά ἴδια τά κείμενα, τίς ἐκδόσεις καί τά Τυπικά τῆς Μασονίας).
1969, Μέ δικαστική ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου ᾿Αθηνῶν (ἀρ. 2060/69) ἡ Μασονία χαρακτηρίζεται κρυφή καί μυστική ᾿Οργάνωση ἀγνώστου περιεχομένου.
1981 (24/6), Α’ Προσφυγή Ν. Ψαρουδάκη στό ῾Υπουργεῖο ῾Υγείας κατά τῆς Μασονίας (γιά τή διάλυσή της).
1981, ᾿Απόφαση τῶν καθηγητῶν τῆς 51ης Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς ΟΛΜΕ (ἀνάλογη θέση πῆρε καί ἡ ΔΟΕ) πού καταδίκαζε τίς διεθνεῖς συνωμοτικές διασυνδέσεις τῆς Μασονίας καί πρότεινε τό ἀσυμβίβαστο τοῦ κρατικού λειτουργοῦ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μασόνου· Τόνιζαν ὅτι «θεωροῦν ἀπαράδεκτο σέ δημοκρατικό καθεστώς νά λειτουργοῦν ἑταιρεῖες μυστικοῦ, συντεχνιακοῦ καί ἀριστοκρατικοῦ χαρακτήρα μέ διεθνεῖς διασυνδέσεις (Βλ. Κ. Τσαρούχα, 2004, σελ. 233-5). ῾Η ἀπόφαση ζητοῦσε τή διεξαγωγή δικαστικῆς ἔρευνας.
1981, ῾Ο πρώην ᾿Αρεοπαγίτης Γιάννης Ντεγιάννης (δικαστής τῶν Χουντικῶν), ὁ καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. ᾿Αθηνῶν Γεώργιος-᾿Αλέξανδρος Μαγκάκης, ὁ πρ. πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου ᾿Αθηνῶν Σ. Μαχαίρας κ.ἄ., σέ δηλώσεις καί γνωματεύσεις τους θεωροῦν ἐπικίνδυνη τή διείσδυση τῶν Μασόνων στό χῶρο τῆς Δικαιοσύνης, γιατί λειτουργοῦν ὄχι ἀπροσωπόληκτα, ὑπονομεύοντας τήν ἰσοπολιτεία καί τό Σύνταγμα· «῞Ενας μασόνος δέν μπορεῖ νά εἶναι καί δικαστικός λειτουργός» (ἀσυμβίβαστο) (Βλ. Κ. Τσαρούχα, ὅ.π., σελ. 243-257).
1999 (26/1), Β’ Προσφυγή Ν. Ψαρουδάκη στό ῾Υπουργεῖο ῾Υγείας, Πρόνοιας καί Δημόσιας ᾿Αντιλήψεως γιά τή διάλυση τοῦ Τεκτονικοῦ ῾Ιδρύματος καί τῶν Στοῶν-Ναῶν (σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 118 τοῦ ᾿Αστικοῦ Κώδικα).

ΜΑΣΟΝΙΑ (ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ)
Μῦθοι, προϊστορία καί εἴδη Στοῶν
Οἱ μασόνοι ἀνατρέχουν στούς πανάρχαιους χρόνους. Φθάνουν μέχρι τή... Γένεση καί στόν ᾿Αδάμ! Πιό σωστά, ὅπως ἀποκαλύπτουν βιβλία μασόνων (π.χ. ᾿Α. Πάϊκ, ᾿Ηθική καί Δόγμα, μεταφρασμένο καί ἐγκεκριμένο ἀπό τή Μ. Στοά τῆς ῾Ελλάδος καί Κ. Μελισσαρόπουλου, ῾Επτά τεκτονικαί ὁμιλίαι εἰς 18ον, 1974) ἀνιχνεύουν τήν ἀπαρχή τοῦ φωτισμοῦ τους στόν... ῎Αγγελο τοῦ Φωτός ᾿Εβλίς, πού κατά τόν ᾿Αποκρυφισμό ἐρωτεύθηκε τήν Εὔα καί γέννησε τόν Κάϊν, πρόγονο τῆς ἐλευθερίας καί τέκνο τοῦ φωτός! Καί τό ὄνομα τοῦ ᾿Αγγέλου δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό· «Φωσφόρος» (ἃ῟ὴἂὺὸἶ), ῾Εωσφόρος, δηλαδή Σατανᾶς. Αὐτά ὅμως... «συμβολικά» ἀποκαλύπτονται μόνο στούς ἀνώτατους βαθμούς τῆς Μασονίας, στούς 30ο - 33ο βαθμούς καί ἀποτελοῦν, κατά τά συμφραζόμενα ἤ τεκμαιρόμενα» τό «Μεγάλο Μυστικό τῆς Μασονίας, πού ἀνακαλύπτουν μόνο οἱ ἐκλεκτοί, οἱ Φωτισμένοι... (βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1994, Μασονική Σατανολατρία κ.λπ.). ῾Οπωσδήποτε οἱ ἴδιοι οἱ Μασόνοι μέ βεβαιότητα θεωροῦν (κατά τά γραπτά τους) τό Μασονισμό τῶν Νέων Χρόνων ἀπόγονο καί συνεχιστή τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν Θρησκειῶν·
— Τῆς Θρησκείας τοῦ Μίθρα ἀπό τήν ᾿Ανατολή
— Τῶν ἀρχαίων αἰγυπτιακῶν Μυστηρίων
— Τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν Μυστηρίων
— Τῶν φιλοσοφιῶν τοῦ ῾Ερμητισμοῦ, τοῦ Μαννιχαϊσμοῦ, τοῦ Γνωστικισμοῦ καί τοῦ Καββαλισμοῦ (ἑβραϊκῆς αἵρεσης).
Στόν τρόπο ὀργανώσεως, στή μορφή καί τή μυστικότητα τῆς συμμαχίας τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν οἰκονομικοπολιτικῶν συμφερόντων καί ἐξουσιῶν τους συνεχίζουν τά ἐπαγγελματικα σωματεῖα, τίς συντεχνίες τῶν χτιστῶν καί ξυλουργῶν, δηλαδή τῶν τεκτόνων τοῦ Μεσαίωνος (Μὰὀ῏ὃὖ), πού ἦσαν συνασπισμένοι γιά νά ἐξασφαλίζουν προνόμια ἀπό τήν ᾿Εκκλησία (Παππισμό) καί τούς φεουδάρχες κατά τήν κατασκευή μεγάλων ἔργων (ἀνέγερση Καθεδρικῶν Ναῶν κ.ἄ). (Βλ. Π. Τρεμπέλα, 1958, Μασσωνισμός, ᾿Αθῆναι, ᾿Εκδ. ΖΩΗ, σελ. 9 κ.ἑ.).
Σέ ἐπίσημη ἔκδοση τῶν Μεγάλων Συνταγμάτων τοῦ 1786 καί τοῦ Γενικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ ῞Υπατου Συμβουλίου τοῦ 33ου βαθμοῦ (τῶν μασόνων) τῆς ῾Ελλάδος (1929) γράφονται τά ἑξῆς·
«Γενικῶς παραδεκτόν τυγχάνει ὅτι ὁ ᾿Ελευθεροτεκτονισμός ἔχει διττήν τήν καταγωγήν, πρῶτον μέν ἐκ τῶν σωματείων τῶν λιθοτόμων (χτιστῶν) τοῦ Μεσαίωνος, ἅτινα καί ταῦτα ἀνάγονται ἴσως γενεαλογικῶς εἰς τά ἀρχιτεκτονικά σωματεῖα τῶν Ρωμαίων (ἒ῏῝῝ὸὼἂὰ) καί δεύτερον ἐκ τινων φιλοσοφικῶν ἤ μυστικῶν θρησκευτικῶν σωματείων, ἅτινα, παρ᾿ ὅλους τούς διωγμούς τῆς ᾿Εκκλησίας, διετήρησαν κατά τούς Μέσους Χρόνους καί κατά τήν ᾿Αναγέννησιν τάς παραδόσεις αἱρέσεων τινῶν τῆς ᾿Ανατολῆς.
᾿Εκ τῆς συνάφειας τῶν δύο τούτων παραγόντων κατά τόν 17ον αἰώνα, ἐγεννήθη ἐν ᾿Αγγλίᾳ, κατά τάς ἀρχάς τῆς 18ης ἑκατονταετηρίδος, ὁ θεωρητικός ᾿Ελευθεροτεκτονισμός, ἔχων τούς τρεῖς συμβολικούς βαθμούς (Σ.Σ.· Μαθητές, ῾Εταῖροι, Διδάσκαλοι).
Τά καθαρῶς τεχνικά σωματεῖα (Σ.Σ.· ᾿Επαγγελματικός Μασονισμός, Συντεχνίες οἰκοδόμων) συνέβαλον εἰς τήν μορφήν τοῦ νέου τάγματος, ἐνῶ οἱ θεωρητικοί τέκτονες (Σ.Σ.· Θεωρητικός/Θρησκευτικός Μασονισμός) εἰς τό πνεῦμα αὐτοῦ, τό δέ Τάγμα προσέλαβε τόν παγκόσμιον αὐτοῦ χαρακτήρα διά τῆς ἐν ἔτει 1717 ἱδρύσεως τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς ᾿Αγγλίας. (Σ.Σ.· Συνένωση ὅλων τῶν Στοῶν τήν ἐποχή τῆς ἀνά τόν κόσμο ᾿Αποικιοκρατίας τῆς ᾿Αγγλίας).
῾Υπεράνω πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἐξουσίας
῾Η Μεγάλη Στοά αὕτη οὐ μόνον κατήργησε πάντα ἐπαγγελματικόν περιορισμόν, ἀλλά ἀνεκήρυξεν ὅτι ὁ θεσμός τῆς τεκτονικῆς ἀλληλεγγύης ἔπρεπε νά τεθεῖ ὑπεράνω πάσης πολιτικῆς ἤ θρησκευτικῆς διαιρέσεως, (Σ.Σ. Τό «ὑπεράνω», πράγματι, ἐδῶ κυριολεκτεῖ. ῾Η «τεκτονική ἀλληλεγγύη», ὅπως προκύπτει ἀπό μυστικά κείμενα τῶν μασόνων, ἔχει ἀπώτερη ἐπιδίωξή της (μέ τό χρῆμα, τή δύναμη καί τή μυστική συνωμοσία) τήν ἐπιβολή μιᾶς παγκόσμιας ῾Υπερκυβέρνησης, καταργῶντας τά ἐθνικά κράτη, καί μιᾶς Πανθρησκείας - ῾Υπερθρησκείας, πού θά ὑποκαταστήσει κάθε ἄλλη θρησκεία καί τόν Χριστιανισμό. ᾿Από τή μακρά ἔρευνα τῶν μασονικῶν Τυπικῶν καί ἐκδόσεων, οἱ μελετητές ἀποκαλύπτουν τή σχέση Μασονίας καί Σιωνισμοῦ, πού ἔχουν ταυτόσημους στόχους· ᾿Επιβολή τῆς ἀντιχριστιανικῆς ἑβραϊκῆς Θρησκείας, μεταλλαγμένης σέ θρησκεία τοῦ ῾Εωσφόρου, ὅπως προκύπτει ἀπό περιγραφές μασονικῶν συμβόλων καί μύθων ἀπό τούς ἴδιους τούς μασόνους, καί ἐπικράτηση τῆς παγκόσμιας αὐτοκρατορίας τοῦ Σιωνισμοῦ. «Μολονότι, λέγει τό Σύνταγμα τοῦ 1723..., οἱ Τέκτονες πάσης χώρας ὑπεχρεοῦντο ν᾿ ἀκολουθῶσι τήν θρησκείαν τῆς χώρας των ἤ τῆς φυλῆς, των ἐν τούτοις εἰς τό μέλλον θεωρεῖται λυσιτελέστερον νά μή ἐπιβάλει τις εἰ μή τήν θρησκείαν ἐπί τῆς ὁποίας πάντες οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται σύμφωνοι...». (Βλ. Ψαρουδάκη, 1994, Μασονική Σατανολατρία, Μ.Α.Τ.Σ.· ῾Η μάσκα τοῦ ῾Εωσφόρου, ᾿Αθήνα, ᾿Εκδ. ᾿Ορθ. Μέτωπο καί Ν.Ψ., 1995, Στά ῎Αδυτα τῆς Μασονίας, Μαρούσι, ᾿Εκδ. ᾿Ορθ. Μέτωπο, σελ. 551).
Εἴδη καί ἐξέλιξη
τῆς Μασονίας
Στή συνέχεια σημειώνουμε μόνο μερικές χρονολογίες ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς «θεωρητικῆς» Μασονίας.
1614, ἱδρύεται ἡ μυστική ῾Εταιρεία Ροδοσταύρων ᾿Αλχημιστῶν.
1646, ἱδρύθηκε ἡ Βασιλική ῾Εταιρεία τοῦ Λονδίνου.
1717, ἱδρύθηκε ἡ Μεγάλη Στοά τῆς ᾿Αγγλίας μέ συνένωση στοῶν.
Κατά τήν ἐξέλιξη τῆς Μασονίας (Τεκτονισμοῦ ἤ ᾿Ελευθεροτεκτονισμοῦ) διαμορφώθηκαν στήν ἀρχή δύο μεγάλοι κλάδοι καί σήμερα μέ τίς διάφορες διασπάσεις καί τή σύγκρουση συμφερόντων ἤ πολιτικῶν καί κέντρων ἐπιρροῆς περισσότεροι·
Α’ Σκωτικό ᾿Αγγλικό Δόγμα (κατά τίς διακηρύξεις τους πιό ἐσωστρεφές, μέ ἠθικές καί φιλοσοφικές (= θρησκευτικές) ἐπιδιώξεις).
Β’ Γαλλικό δόγμα (μέ πιό ἐμφανῆ πολιτικό προσανατολισμό, ὅπως ἰδιαίτερα ἐκφράστηκε καί μέσα ἀπό τάσεις τῆς Γαλλικῆς ᾿Επανάστασης).
Σήμερα, τόν 20ό καί 21ο αἰώνα ἀντιμάχονται ἄλλοτε φανερά καί ἄλλοτε ἱεροκρυφίως, διάφορες τάσεις τοῦ παγκόσμιου Τεκτονισμοῦ, πού συχνά διαπλέκονται καί πρό κοινῶν ἐχθρῶν συνασπίζονται, ὅπως παλαιότερα κατά τοῦ Κομμουνισμοῦ·
῎Ετσι ὑπάρχουν πυρῆνες Μασονίας ἤ συγγενῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν - στοῶν μέ κέντρα α) Τό Λονδίνο, β) τήν ῾Ελβετία, γ) Τή Γαλλία, δ) τίς ΗΠΑ. ᾿Απ᾿ αὐτές ἐπηρεάζονται καί μ’ αὐτές συνεργάζονται πολιτικά καί οἰκονομικά ὅλες οἱ ἀνά τόν κόσμο «᾿Εθνικές» Στοές. Παράλληλα, καί κάτω ἀπό τά «Διεθνή Κέντρα τῆς Μασονίας, λειτουργοῦν γιά εἰδικούς σκοπούς Λέσχες - ῾Εταιρεῖες, ὅπως ἡ Λέσχη Μπίλυτερμπεργκ, ἡ Μασονική ῾Εταιρεία ᾿Ιλλουμινάτοι, ἡ ὑπερ-Στοά «Μπένε-Μπέριτ, κ.ἄ., καθώς καί οἱ μυστικές ὑπηρεσίες, ὅπως ἡ ΣΙΑ.
Στήν Εὐρώπη ἱδρύθηκαν «᾿Εθνικές» Μεγάλες Στοές, πού ἵδρυσαν στή συνέχεια ἄλλες κατά τόπους ὡς ἑξῆς·
1725 ῾Ολλανδίας
1728 Μαδρίτης
1733 ᾿Αμβούργου
1735 Λισσαβόνας
1736 Σουηδίας
1737 Γενεύης
1739 ᾿Ιταλίας
1740 Πετρούπολης
1740 ῾Επτανήσου
1747 Δανίας
1748 Κωνσταντινουπόλεως
᾿Αρχές 19ου αἰώνα, πρό τοῦ 1815, τῆς Κύπρου
1799 Κερκύρας
1810 Λευκάδας
1813 Κεφαλληνίας
1863 ῾Ελλάδας, ᾿Αθήνας
(Κατόπιν οἱ νέες στοές πολλαπλασιάστηκαν, ἰδιαίτερα, ὅπου οἱ ῎Αγγλοι εἶχαν ἀποικίες καί ἀσκοῦσαν ἔντονη ἐπιρροή).

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου