Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Αλλαγές-εξπρές στα Βαρέα


Με γρήγορες διαδικασίες, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας να εφαρµόσει από το καλοκαίρι τη µεγάλη ανατροπή που προβλέπεται από το Μνημόνιο και αφορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα . Πρόκειται για μία αλλαγή που θα επηρεάσει περίπου 250.000 εργαζομένους. Η επιτροπή που απαρτίζεται από έντεκα μέλη και έχει συσταθεί στο υπουργείο
Αλλαγές-εξπρές στα Βαρέα
Εργασίας αναµένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Μαΐου, έτσι ώστε έως τον Ιούνιο να γνωμοδοτήσει για το ποιες επαγγελματικές κατηγορίες θα υπαχθούν και ποιες θα εξαιρεθούν από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Κατόπιν οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ με σχέδιο νόµου από την 1η Ιουλίου 2011. Έτσι η νέα λίστα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 250.000 λιγότερους εργαζόµενους σύµφωνα µε την οδηγία του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου που ορίζει ότι δεν θα µπορεί να είναι στη λίστα πάνω από το 10% του εργατικού δυναµικού (έναντι του 30% σήµερα).
Την γλιτώνουν
Όσοι απασχολούνται σε επαγγέλµατα που θα εξαιρεθούν θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στα ΒΑΕ εφόσον συµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι τις 31/12/2015. ∆ηλαδή, δεν θίγονται όσοι έχουν συµπληρώσει 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ.
Για όσους δεν θεµελιώνουν δικαίωµα θα αυξηθούν «αυτόµατα» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (θα ακολουθούν τα γενικά όρια που ισχύουν για όλους τους άλλους εργαζόµενους), θα χάσουν επιδόµατα και θα διατηρήσουν µόνο τις προσαυξήσεις που είχαν στον µισθό για όσες ηµέρες ήταν ενταγµένοι στα ΒΑΕ.
Όσοι εργάζονται σε επαγγέλµατα που θα αποχαρακτηριστούν θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ τον µήνα, θα επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας για να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν µείωση στις συντάξεις τους έως και κατά 20%.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηριστούν από τα ΒΑΕ, θα υπάρξει:
1. Αύξηση των ορίων ηλικίας τουλάχιστον κατά µία πενταετία. Οι πόρτες εξόδου θα κλείσουν για όσους εργαζοµένους είναι κάτω των 65 ετών. Η µόνη εναλλακτική λύση είναι η συνταξιοδότηση στο 60ό έτος της ηλικίας, µε την προϋπόθεση πως έχουν συµπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης.
2. Μείωση των αποδοχών από 50 έως και 250 ευρώ τον µήνα, καθώςδεν θα καταβάλλεται το ειδικό επίδοµα (εκτός αν υπάρξει ρύθµιση στη συλλογική σύµβαση εργασίας).
Ακόµη και όσοι παραµένουν στα ΒΑΕ θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη σταδιακή αύξηση, από1/1/2012, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αν δεν συµπληρώνουντις ελάχιστες προϋποθέσεις.
Τονίζεται ότι ο νέος ασφαλιστικός νόµος προβλέπει τη σταδιακή αύξηση, από 1/1/2011 έως 1/1/2017, όλων των ορίων ηλικίας, από το 55ο στο 60ό (για πλήρη σύνταξη) και από το 53ο στο 58ο (γιαµειωµένη) για όσους θα έχουν 10.500 ένσηµα από τα οποία 7.500 σε ΒΑΕ. Το 60ό θα είναι το ελάχιστο όριο ηλικίας (από το 55ο το 2010) και γιαόσους θα συµπληρώσουν έως το 2015 τουλάχιστον 4.500 ένσηµα από τα οποία τα 3.600 σε ΒΑΕ (το 2011 είναι το 56ο, το 2012 το 57ο, το 2013 το 58ο, το 2014 το 59ο και το 2015 το 60ό).
∆εν θίγονται όσοι έχουν συµπληρώσει 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων 3.600 στα ΒΑΕ
Τι χάνουν από τις αλλαγές
Πέντε έτη εργασίας επιπλέον, µείωση µισθού έως και 250 ευρώ τον µήνα και µικρότερη σύνταξη σε ποσοστό έως και 20% φέρνουν τα νέα µέτρα για όσους βγουν από τη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου