Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΡΕ ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ΛΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣ???????

Ὕποπτο δημοσίευμα σέ ἐφημερίδα τῆς Αὐστραλίας

Ἕλληνες Ἀδέρφια μου!

Ἀπίστευτο δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Μελβούρνης "The Australian" στὶς 28 τοῦ Φλεβάρη, ποὺ πέρασε στὰ...ψιλὰ ὅπως λέγονται οἱ "μικρὲς" στῆλες στὴ δημοσιογραφικὴ γλώσσα, ἀναστάτωσε μία μερίδα τῆς παροικίας μας ἢ ὅσους τέλος πάντων ἀσχολοῦνται περισσότερο μὲ τὰ τῆς θρησκείας!

Τὸ δημοσίευμα μιλάει γιὰ κάποιον νεαρό, γύρω στὰ 32, ὁ ὁποῖος προετοιμάζεται ἀπὸ τὴν μυστικὴ λέσχη Bilderberg ὡς ὁ...ἑπόμενος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ!

Ἐγὼ ΠΑΛΙ συνελήφθην "ἀδιάβαστος" καὶ τὸ πληροφορήθηκα μετὰ ἀπὸ συζήτηση ποὺ εἶχα μὲ κάποιον πατέρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἄγ. Ἰωάννου Χρισοστόμου ποὺ βρίσκεται στὴν συνοικία Oakleigh τῆς Μελβούρνης. πάνω στὰ φλέγοντα ἑλληνικὰ θέματα καὶ μάλιστά μου πρότεινε νὰ διαβάσω τὸ δημοσίευμα καὶ μοῦ ἔδωσε τὸ συγκεκριμένο φύλλο τῆς ἐφημερίδας, ὅπου ἔμεινα μὲ τὸ στόμα...ἀνοιχτό!

Σᾶς τὸ μεταφράζω καὶ σᾶς τὸ μεταφέρω ΑΥΤΟΥΣΙΟ!

Η Bilderberg ἑτοιμάζει τὸν νέο Ἀμερικανὸ Πρόεδρο!

"Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς λέσχης τῶν Ἰλλουμινάτι στὸ Συδνευ, κάτι ἄλλο μᾶς προξένησε τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ Εἰρηνικοῦ, τὸ ὁποῖο ἂν τελικῶς ἀληθεύει, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀναρρωτιώμαστε ὅλοι μας ἂν πραγματικὰ ὁ Ἀμερικανικὸς Λαὸς ψηφίζει τοὺς προέδρους του ἢ ἂν αὐτοὶ οἱ πρόεδροι "μαγειρεύονται" καὶ σερβίρονται στὸ λαό, χωρὶς αὐτὸς οὐσιαστικὰ νὰ....

μετέχει στὴν ὅλη διαδικασία τῆς ἐκλογῆς του!

Ἡ λέσχη Bilderberg, εἶναι γνωστὴ σχεδὸν στοὺς περισσότερους Αὐστραλοὺς γιὰ τὴν μυστικότητα τῶν συνεδριάσεών της καὶ τὸ μυστήριο ποὺ καλύπτει τὰ περισσότερα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀτζέντα της. Γιὰ ὅσους ἀπὸ μᾶς δὲν τὴν ξέρουν, πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ κλειστὸ club, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν οἱ πιὸ πλούσιοι καὶ δυνατοὶ ἄνθρωποι τοῦ πλάνητη, τραπεζίτες (κυρίως), στελέχη βιομηχανιῶν ὅπλων, διακεκριμένοι ἐπιστήμονες, βασιλεῖς (ὅπως ἡ Βεατρίκη τῆς Ὀλλανδίας), ἰδιοκτῆτες ΜΜΕ κλπ καὶ ποὺ συγκεντρώνονται κάθε φορᾶ σὲ διαφορετικὸ μέρος τοῦ πλανήτη, καὶ μέσα στὶς τρεῖς μέρες ποὺ διαρκεῖ ἡ κάθε συνεδρίαση, τὰ θέματα ποὺ συζητῶνται εἶναι ἑπτασφράγιστο μυστικὸ γιὰ ὅλους τους κατοίκους τῆς Γής! Ἐλάχιστα πράγματα ἔχουν διαρρεύσει κι αὐτὰ σχεδὸν μετὰ ἀπὸ ἔρευνες τοῦ ἀμερικανοῦ ἀκτιβιστῆ καὶ ντοκυμαντερίστα-σκηνοθέτη κ.Alex Jones, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε γυρίσει καὶ σχετικὸ ντοκυμαντὲρ γιὰ τὴ λέσχη αὐτὴ πρὶν 2 χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές του ποὺ εἶχε κάνει σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ μία ἐγκυρότατη πηγή, ἡ ὁποία ἦταν καλεσμένη σὲ πρόσφατη συνεδρίαση τῆς λέσχης, ἕνας νεαρός, μόλις 31 ἔτους, οἰκονομολόγος καὶ νομικὸς σύμβουλος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, προετοιμάζεται ὡς ὁ νέος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ μετὰ τὸν Μπαρὰκ Ὀμπάμα! Τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε (πρὸς τὸ παρὸν) ἡ πηγὴ αὐτὴ εἶναι τὸ μικρό του ὄνομα, τὸ ὁποῖο εἶναι David καὶ ὅτι τὸ ἐπίθετό του εἶναι ἐβραιογερμανικῆς καταγωγῆς, γόνος οἰκογένειας ποὺ δραπέτευσε κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ μέσω τοῦ Μαρόκου ταξίδεψε γιὰ τὶς ΗΠΑ. Σὲ ἐρώτησή μας γιατί ἡ λέσχη αὐτὴ ἐπέλξε ἕναν πολὺ νεαρὸ ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀναλάβει αὐτὸν τὸν ὁμολογουμένως πολὺ δύσκολο ρόλο, ἡ πηγὴ μᾶς εἶπε ὅτι ἀνάμεσα σὲ πολλοὺς ὑποψηφίους, αὐτὸς συγκέντρωσε σχεδὸν στὸ 100% τὰ κριτήρια τὰ ὁποῖα εἶχε θέσει ἡ λέσχη γιὰ τὸν ἑπόμενο ἐκλεκτό της ὡς Πλανητάρχη!

Εἶναι νεαρῆς ἡλικίας, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ ἔχει ἔρισμα στὴ νεολαία ὄχι μόνο τῆς Ἀμερικῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου ὅλου, πολὺ γοητευτικὸς καὶ χαρισματικός, ἰδεολόγος καὶ φιλειρηνιστής, μιλάει ἄπταιστα 8 γλῶσσες καὶ θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐξυπνότερους ἀνθρώπους μὲ ὑψηλότατο δείκτη νοημοσύνης!

Ἰδεολογικῶς ἀνήκει στὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα, τοῦ ὁποίου εἶναι μέλος ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια στὸ Harvard καὶ γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ὑπῆρξε καὶ συνεργάτης τοῦ Randal Stevens, ὀργανωτῆ τῶν περισσότερων προεκλογικῶν συγκεντρώσεων τοῦ σημερινοῦ Προέδρου. Μέχρι σήμερα δὲν εἶχε κανένα πολιτικὸ ἀξίωμα, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἄφθαρτο πρόσωπο καὶ σὲ συνδιασμὸ μὲ τὴν - σχεδὸν - ἀσκητικὴ ζωὴ ποὺ ἔκανε ὡς φοιτητὴς (δὲν ἔχει στὸ μητρῶο του οὔτε κλήση γιὰ παράνομη στάθμευση!), θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς της λέσχης ὡς ὁ ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸν κόσμο στὴν εὐημερία, μέσα στὴν παγκοσμιοποιημένη πλέον ἀνθρώπινη κοινότητα!" Ἂν δὲν τὸ πιάσατε τό...ὑποννούμενο ἀδέλφια, νὰ σᾶς τὸ κάνω λιανὰ ἐγώ! Τὸ δημοσίευμα αὐτό, μιλάει ΣΑΦΩΣ γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ τόσο ἡ Ἀποκάλυψη, ὅσο καὶ ὁ Προφήτης Δανιὴλ ὀνομάζουν "Θηρίο"! Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει εὐθαρσὼς ...Ἀντίχριστο!!!

Ἔχετε μείνει μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ ἐ;

Δὲ λέω φυσικὰ τὸ πῶς οἱ γέροντες τοῦ Ἁγίου Ὅρους (Παίσιος, Ἀρσένιος, Ἰωσὴφ κλπ) εἶχαν ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ τόσο τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ὅσο καὶ τὴν ἐπερχόμενη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καὶ ἐλάχιστοι εἶχαν δώσει βάση στὰ λόγια τους καὶ ἀκόμη πιὸ ἐλάχιστοι ΠΙΣΤΕΨΑΝ σ' αὐτά. Ἔχουν γραφτεῖ κατὰ καιροὺς πολλὰ γὶ αὐτὸ τὸ ἐπερχόμενο συμβὰν στὰ διάφορα blogs, ὅποτε, ἐγὼ περισσεύω. Ἀλλὰ νὰ ποὺ τώρα μᾶλλον ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀντικρίσουμε τὴν ἀλήθεια κατάματα. Δὲν εἶμαι οὔτε στὸ ΕΛΑΧΙΣΤΟ θρησκόληπτος, ἀντιθέτως μάλιστα. Εἶμαι θεωρητικὸς ἐπιστήμων καὶ σὰν τέτοιος δυστυχῶς, εἶμαι "καταραμένος" στὸ νὰ διυλίζω τὸν κώνωπα καὶ νὰ καταπίνω τὴν κάμηλον. Τουτέστιν, νὰ στηρίζομαι ΜΟΝΟ στὰ γραπτὰ ντοκουμέντα καὶ ἀποδείξεις ποὺ ἐπαληθεύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ὅμως, τοῦτα τὰ γεγονότα ποῦ ζοῦμε ρὲ παιδιά, δὲν εἶναι πολὺ παρατραβηγμένο νὰ τὰ θεωρήσουμε συμπτώσεις; Ἐρωτῶ! Εἶναι σὰν νὰ βλέπουμε μπροστὰ στὰ μάτια μᾶς κάποιο φάντασμα ἢ κάποιον ἐξωγήινο σὰν αὐτοὺς ποὺ βλέπυμε στὰ ἔργα τοῦ Σπῆλμπεργκ ἢ τῆς σειρᾶς X-Files καὶ ποὺ θὰ πρέπει, γιὰ νὰ τὸ δεχτοῦμε ὡς γεγονὸς αὐτὸ ποὺ βλέπουμε, νὰ τὸν ψηλαφίσουμε, νὰ τὸν ρωτήσουμε πῶς τὸν λένε, νὰ μᾶς πεῖ τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς του, νὰ παίξει μαζί μας μπιρίμπα ἢ ὅ,τι ἄλλο παιχνίδι τέλος πάντων, νὰ βγάλουμε φωτὸ μαζί του καὶ ἄλλα τέτοια χαριτωμένα. Θέλω νὰ πῶ δηλαδή, ὅτι ἐπειδὴ ἡ μεταφυσικὴ καὶ τὰ γεγονότα ποὺ λαμβάνουν χώρα γύρω ἀπὸ αὐτή, στὴ σημερινὴ ἐποχὴ θεωροῦνται καταστάσεις γιὰ ἄτομα κάτω του μετρίου IQ, αὐτὸ ἔχει σὰν συνέπεια ἡ τεχνολογικὴ καὶ θαυμαστὴ ἐποχή μας νὰ τὰ ἀπορρίπτει ἐν τὴ γενέση τους. Καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἀναφερθεῖ σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτά, νὰ θεωρεῖται ἐκ προοιμίου ἄτομο μὴ σοβαρὸ καὶ ἀξιόπιστο.

Καὶ τώρα; Τί γίνεται ἀδέλφια μου; Μήπως θὰ πρέπει ὅλοι μας νὰ τρυπώσουμε σ' ἕνα θουλάμι τόσο βαθιὰ ποὺ νὰ μὴ μᾶς βρίσκουν οὔτε οἱ ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καὶ νὰ πλακωθοῦμε ὅλοι μας στὴ μελέτη τῶν θρησκευτικῶν θεωριῶν καὶ ὁραμάτων τοῦ Ἰωάννη, γνωστὲς ὡς Ἀποκάλυψη; Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἐπισκευτοῦμε τὰ κοντινότερα χριστιανικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ νὰ προμηθευτοῦμε ὅ,τι ἔχουν σὲ Ἰωάννη Χρυσόστομο, Προφήτη Δανιήλ, Ἀπόστολο Παῦλο καὶ ἀπὸ τοὺς νεώτερους ὅ,τι κυκλοφορεῖ σὲ γέροντα Παίσιο, γέροντα Ἰωσήφ, Κοσμᾶ Αἰτωλὸ καὶ νὰ σταυροκοπιόμαστε νυχθημερόν;

Λέω μήπως!

Διότι ἐγὼ προσωπικά, πάμπολλες φορὲς βρῆκα τὴν εὐκαιρία καὶ μελέτησα τὰ γραφόμενα τῶν ὡς ἄνω Μεγάλων της θρησκείας μας (δὲ λέω "ἐκκλησίας μας" γιατί τοῦτοι οἱ μεγιστάνες τοῦ πνεύματος δὲν ἔχουν ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ μ' αὐτὰ τὰ μιαρὰ σκουλήκια, τοὺς παπαδοάρχοντες καὶ δεσποτάδες, ποὺ ἀποτελοῦν - δυστυχέστατα - τὴν ΚΕΦΑΛΗ τοῦ Χριστιανισμοῦ) καὶ μαγεύτηκα ἀπὸ τὴ δύναμη τῶν λόγων καὶ τῶν κειμένων τους. Ἀλλὰ ὡς ἐκεῖ. Ἤμουν κι ἐγὼ ἕνας ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεωρητικῶν ποὺ θαυμάζοντας ὅλα αὐτὰ τὰ κείμενα, ὑποστήριζαν ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν πνευματισμό, ὅτι εἶναι ἀναγωγὴ στὴν αἰώνια πάλη μεταξὺ Καλοῦ καὶ Κακοῦ καὶ ὅτι τέλος πάντων, εἶναι ἔννοιες ποὺ ἀφοροῦν τὸν καθένα μας καὶ κατὰ πόσον αὐτὸς ὁ καθένας μᾶς ἔχει τὴν ὄρεξη ἢ τὴ διάθεση νὰ πιστέψει καὶ νὰ τὰ ἐνστερνιστεῖ. Τίποτε λιγότερο ἢ περισσότερο.

Νὰ ποὺ τώρα, αὐτὰ ποὺ κάποτε ἁπλῶς τὰ θεωρούσαμε ὡς τέτοια, ἔρχονται σήμερα νὰ πάρουν σάρκα καὶ ὀστᾶ, νὰ γίνουν ἡ φρικτὴ καθημερινή μας πραγματικότητα.

Κι ἂς δεχτῶ ὅτι τὸ πιὸ πάνω δημοσίευμα τοῦ "Australian" ὅτι εἶναι φτιαχτό, παραπληροφόρηση, ἠλιθιότητες βλαμμένων τῶν ΜΜΕ (ποὺ μᾶλλον δὲν εἶναι).

Τότε πῶς ἐξηγεῖτε ἐσεῖς (γιατί ἐγὼ δὲν μπορῶ, ἐπιστημονικῶς τουλάχιστον) ὅτι τὰ "προφητικὰ" λόγια τῶν γερόντων ἐπαληθεύονται σήμερα;

Καὶ διευκρινίζω.

Τί ὑποστηρίζουν οἱ λατρευτοί μας γέροντες; Μᾶς δίνουν μία σειρὰ ἀπὸ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ποὺ θὰ ὁδηγήσουν ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στὸν Ἄρχοντα τοῦ Σκότους κι αὐτὰ εἶναι:

1) Ὅταν οἱ Ἑβραῖοι ἐπιστρέψουν στὴ Σιῶν, Ἐγένετο. Οἱ Ἑβραῖοι ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ στὴν Παλαιστίνη μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 2.000 χρόνια περιπλάνησης (πρὸς μεγάλη....χαρὰ τῶν νῦν κατοικούντων ἐκεῖ Ἀράβων) ἐν ἔτι 1948, τρία δηλαδὴ μόλις χρόνακια ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου! Οἱ Βρεττανοὶ ποὺ μέχρι τότε ἦταν ἡ Παλαιστίνη ἦταν προτεκτοράτο τους (καὶ αὐτό; ἔλεος ρὲ ἀγγλοσάξωνες!), τοὺς παραχωροῦν ἀνεξαρτησία μὲ πρῶτο πρωθυπουργὸ τοὺς τὸν ἀλήστου μνήμης Σιωνιστὴ Δαβὶδ Μπὲν Γκουριόν. Δὲ λέω βέβαια τὶς ...ὑποψίες μου περὶ ...φτιαχτοῦ ὁλοκαυτώματος κλπ γιατί θὰ μὲ περάσουν γιὰ ...ρατσιστὴ οἱ προοδευτικάνοι.

2) Μεγάλη ἄνοδος τῆς γνώσης καὶ τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καὶ ραγδαία ἀνάπτυξη τουρισμοῦ. Ἐγένετο. Μετὰ τὸ 1960, τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδό του Δυτικοῦ (κυρίως) κόσμου, ἀνέβηκε ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, οἱ μετακινήσεις τοῦ κόσμου γινόταν κατὰ κόρον μὲ ἀεροπλάνα ποὺ ἐκμηδένιζαν τὶς ἀποστάσεις καὶ ὁ τουρισμὸς ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια προιόντα τοῦ ΑΕΠ τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου.

("Καὶ σὺ Δανιήλ, ἔγκλισον τοὺς λόγους τούτους ἕως τὰς ἡμέρας ὅπου οἱ ἄνθρωποι θέλουν περιτρέχει καὶ ἡ γνῶσις θέλει πληθυνθῆ", Παλαιὰ Διαθήκη, Δανιήλ, στ. 345-347 μιλώντας γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ἔλευσης τοῦ Θηρίου)

3) Πείνα, θανατηφόρες ἀρρώστιες, συνεχεῖς πόλεμοι, παγκόσμια ἀναταραχή. Οὐδὲν ἀληθέστερον τούτου. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού Αἰώνα, ὁ κόσμος δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἂπ τὸ νὰ πολεμάει. Δύο φονικότατοι Παγκόσμιοι πόλεμοι, πόλεμος τῆς Κορέας, πόλεμος στὸ Βιετνάμ, Ἀραβοισραηλινὸς Πόλεμος, Πόλεμος στὴν Καμπότζη, Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Κύπρο, εἰσβολὴ Σοβιετικῶν στὸ Ἀφγανιστᾶν, πόλεμος Ἰρακ-Ἰρᾶν, εἰσβολὴ Ἰρὰκ στὸ Κουβέιτ, Ἃ' Πόλεμος τοῦ Κόλπου, Ἐμφύλιος πόλεμος Γιουγκοσλαβίας, εἰσβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ ΝΑΤΟ στὴ Σερβία, εἰσβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστᾶν, Β' Πόλεμος τοῦ Κόλπου, πόλεμος κατά της ..."τρομοκρατίας".Ἔξαρση τοῦ καρκίνου, ἐξάπλωση AIDS, ἐξάπλωση ἰοῦ Ἐμπολα, Γρίππη τῶν Χοίρων, Νόσος τῶν τρελλῶν Ἀγελάδων μερικὲς ἀπὸ τὶς πλέον διάσημες ἀρρώστειες. Ἡ πείνα θερίζει τὰ 3/5 τοῦ παγκόσμιου πληθισμοῦ, τουτέστιν τὶς χῶρες τοῦ ἀναπτυσσόμενου κόσμου. Σημειωτέον ὅτι ὁ λεγόμενος ἀναπτυσσόμενος κόσμος, εἰς τὰ παλαιὰ καὶ παμπάλαια ἔτη, ἦταν ὁ πλέον μία χαρὰ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΟΣ!

4) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ἤρθαμε καὶ στὸ ζητούμενο. Τί ἐννοοῦσε τότε ὁ "ποιητής"; Κι ὅταν λέμε τότε, ἐννοοῦμε πρὶν 50 χρόνια πάνω - κάτω;

Μᾶς τὸ ἐξηγοῦν οἱ παπποῦδες μὲ τὸ νῖ καὶ μὲ τὸ σίγμα! Ἐπαναλαμβάνω ΤΟΤΕ! δηλαδὴ ΠΡΙΝ 50 πάνω κάτω χρονάκια, ὅταν ἐμεῖς ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΜΕ ΚΑΝ!

Διαβάστε τί ἔλεγε ὁ γέροντας Ἀρσένιος, νουνὸς καὶ μέντορας τοῦ θρυλικοῦ Παίσιου: "Οἱ ἰσχυροί του χρήματος, ποὺ προσκυνᾶνε τὸν Μαμωνά, θὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν πραξικόπημα καὶ νὰ ὑποδουλώσουν ὅλον τὸν κόσμο! Τότες θὰ ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος καὶ θὰ πάρει τὴν ἐξουσία τοῦ κόσμου γιὰ 3 μίση χρόνια. Καὶ θὰ σημαδέψει ὅλους μὲ τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματός του στὸ δεξὶ χέρι γιὰ στὸ μέτωπο καὶ κανεὶς δὲ θὰ πουλᾶ μήτε θὰ ἀγοράζει τίποτα. Καὶ θὰ τὰ φτιάξει ἔτσι ὁ τρισκατάρτος, ποὺ νὰ πᾶνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴ θέλησή τους νὰ σκλαβωθοῦν. Ἀλλὰ ὅποιος ὅμως τελικὰ δὲν ἀκολουθήσει, θὰ θανατώνεται".

Διαβάσατε; ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ!

Ἂς ἀρνηθεῖ κάποιος σήμερα, ὅτι τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, δὲν ὑποδουλώνουν αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸν ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΛΟΝ μὲ καθαρὰ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς πατρίδας μας. Καὶ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ νταβαντούρι ξεκίνησε σχεδὸν μετὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε ποὺ τὰ κράτη ἤσαν ἐξαντλημένα ἂπ τὶς κακουχίες τοῦ πολέμου καὶ δὲν εἶχαν μία, ποὺ λένε.

Ἂς ἀρνηθεῖ κάποιος ὅτι σήμερα τὸ Bar Code, ποὺ πολλοὶ ὀνομάζουν ὡς χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν κυριαρχεῖ παντοῦ! Στὰ τρόφιμα (στὴν ἀρχὴ) πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια καὶ μετὰ σιγὰ-σιγὰ στὶς πιστωτικὲς κάρτες, μετὰ στὶς ἔξυπνες κάρτες, μετὰ σὲ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, στὶς Ταυτότητες καὶ στὰ διπλώματα ὁδήγησης, στὰ Διαβατήρια, στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη (παρεπιμπτόντως, οἱ Αὐστραλοὶ εἶπαν ΟΧΙ σ' αὐτὴ τὴν κάρτα καὶ καθάρισαν μὲ τὴ μία) καὶ σὲ λίγο στὸ ἠλεκτρονικὸ μικροτσίπ, τὸ περίφημο VeriChip, ποὺ θὰ ἐμφυτεύεται στὸ ΔΕΞΙ μᾶς χέρι ('ἀκουσον-ἄκουσον!) καὶ ὅταν ρωτήθηκε κάποιος ἐπιστήμονας τῆς ἑταιρείας Applied Digital, τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ἐφεύρημα, γιατί καὶ καλὰ στὸ δεξὶ χέρι καὶ ὄχι στὸ ἀριστερό, αὐτὸς ἀπάντησε μὲ ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ὅτι στὸ ἀριστερὸ ὑπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία τοῦ αἵματος καὶ πίεση, λόγω του ὅτι αὐτὸ τὸ χέρι βρίσκεται πιὸ κοντὰ στὴ καρδία καὶ κατὰ συνέπεια, τὸ VeriChip ἀποσυντονίζεται καὶ ...χαλάει! Ἄκου νὰ δεῖς φίλε μου! Ἀκόμη καὶ τὸ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ἦταν τελικὰ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ, δὲν ἔγινε δηλαδὴ ΤΥΧΑΙΑ, καὶ ὄχι ...συμβολισμός!

Σημειώνω δὲ ὅτι τὸ ἐν λόγω ...ἁμαρτωλὸ τσὶπ ἤδη ἐμφυτεύεται στὴν Ἀμερικὴ κυρίως σὲ ζῶα, ἡλικιωμένους ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀνία, σὲ μικρὰ παιδιὰ μὲ τὴ συγκατάθεση τῶν γονιῶν τους γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ ἀνὰ πάσα στιγμὴ ποῦ βρίσκονται αὐτά, σὲ καρδιοπαθεῖς μὲ βηματοδότες κλπ κλπ. Καὶ σὲ λίγο καιρό, ἐπειδὴ θὰ καταργηθοῦν οἱ πάσης φύσεως κάρτες, ταυτότητες καὶ διαβατήρια, ἐπειδὴ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀντιγραφὴ τοὺς (ὅλα τὰ δοκίμασαν, κανένα δὲ τοὺς ἔκατσε, οἱ χάκερ εἶναι πάντα ἕνα βῆμα ἀπὸ πίσω τους) καὶ κατὰ συνέπεια, ΟΛΟΙ πλέον πρέπει θὰ ἔχουν τὸ veriChip ὑποχρεωτικῶς, ἂν θέλουν νὰ ζοῦν ἀνάμεσα στοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους καὶ νὰ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Κράτος. Ἀλλοιῶς θὰ πρέπει νὰ πάρουν τὰ ...βουνά! (Τὰ βουνά, τὰ βουνά!!!)Ἂν αὐτὰ λοιπόν, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ Η ΑΠΟΛΥΤΗ, Η ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, τότε ὅλοι μας χρειαζόμαστε Ψυχίατρο γιὰ νὰ διαπιστώσει ἂν τὰ ...φρένα μᾶς εἶναι σώα ἢ ὄχι!

Κι ἔτσι, ἐπαληθεύονται τὰ λόγια τῶν παππούδων μας. Μέχρι κεραίας.

ΔΝΤ λοιπόν, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ καὶ ...Goldman Sachs, σὲ συνεργασία μὲ τὴν λέσχη Bilderberg καὶ τοὺς πουλημένους σὲ αὐτὴν ἡγέτες τῶν κρατῶν (Παπανδρέου γιὰ τὴν Ἑλλάδα π.χ.), ἐνθρονίζουν τὸν Υἱὸ τῆς Ἀπωλείας, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ παπποῦδες μας, γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Νὰ γιατί λοιπὸν προετοίμαζαν τόσα χρόνια, τὴ δική μας γενιὰ καὶ τὶς νεώτερες κυρίως, μὲ ΑΥΤΟΝ τὸν τρόπο ζωῆς, τοῦ ἄκρατου Ἡδονισμοῦ καὶ Σεξισμοῦ, τῆς Χλιδῆς, τῆς ...φιρμάτης ἔνδυσης καὶ τοῦ lifestyling, τοῦ μηδενισμοῦ σὲ ὅλα.

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ΥΠΟΔΟΥΛΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ! Κι αὐτὸ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ! Ἐδῶ ἔχουμε ἤδη ...αὐτοφακελωθεῖ ΟΛΟΙ μέσω τοῦ FaceBook, ποὺ σημειωτέον εἶναι ...ἐφεύρημα τοῦ τοῦ νεαροῦ Ἑβραίου Ζούγκερμπεργκ (δὲν εἴδατε ἀκόμη τὸ Social Network τοῦ Ντείβιντ Φίντσερ; Κακῶς καὶ μὲ τὸν κηδεμόνα σας!) καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς NSA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ γιγαντώθηκε μέσα σὲ τρία μόλις χρόνια. Καὶ καλὰ ἐμεῖς, οἱ σαραντάρηδες τέλος πάντων, ποὺ ...βαριόμαστε (καὶ δὲ τὸ θεωροῦμε κι ἀπαραίτητο βρὲ ἀδερφὲ) νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτό, τὰ παιδιά μας ὅμως, εἶναι ΟΛΑ ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΑ μέσα ἐκεῖ!

Ἡ κόρη μου γιὰ παράδειγμα, εἶναι τόσο addictive (ἐθισμένη) σ' αὐτό, ποὺ - προσέξτε - μὲ τὸ ποὺ ἔρχεται ἂπ τὸ σχολεῖο, θὰ πάει κατ' εὐθείαν στὸν ὑπολογιστὴ γιὰ νὰ μπεῖ μέσα στὸ λὸγ/σμό της καὶ νὰ δεῖ...τί διάολο βλέπει, ἕνας Θεὸς ξέρει! Μόλις δὲ βγάλει κάποιες φωτογραφίες, ἀμέσως τὶς ἀνεβάζει ἐκεῖ γιὰ νὰ μάθουν καὶ οἱ ...ἄλλοι τί ἔκανε σήμερα! Καὶ ἡ κόρη μου ἔιναι ἁπλῶς ἕνα δεῖγμα του πῶς ἀκριβῶς συμπεριφέρεται ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ἡ σημερινὴ γενιά! Καὶ τὸ χειρότερό σας τὸ εἶπα;

Δὲ σᾶς τὸ εἶπα! Τὸ χειρότερο ἀδέλφια μου ἔιναι ὅτι ἐδῶ στὴν Αὐστραλία - στὴν Ἑλλάδα δὲ ξέρω ἀκόμη, ἐσεῖς πεῖτε μου - ἂν πᾶς κάπου νὰ πιάσεις δουλειά, σὲ ρωτᾶνε "Facebook ἔχετε;" Κι ἀλλοίμονό σου ἂν πεῖς ψέμματα, ὅτι δὲν ἔχεις δηλαδή. Ἐλέγχεσαι ἂν ἔχεις ἢ δὲν ἔχεις! Κι ἂν ἔχεις, ὁ ἐργοδότης σου - μάλιστα! - ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τσεκάρει καθημερινῶς ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σοὺ μέσα ἐκεῖ!!!! Πῶς εἴπατε; Ἄκουσα κανέναν νὰ φωνάξει Κατάργηση τῶν...φακέλλων; Ὅλα λοιπὸν μὲ τὴ θέλησή μας! Σκλαβιά, φακέλλωμα, ὑποτέλεια, θάνατος.

Ἐκτὸς ἐάν...

Ἐκτὸς ἐὰν θυμηθοῦμε ὅτι ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, πλάσματα τοῦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ καὶ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!

"Θὰ 'ρθει μία μέρα ποὺ ὁ Διάβολος θὰ φέρνει γύρα μὲ τὸ κολοκύθι του!"

Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 1788

Προφητεία τοῦ πατρο-Κοσμᾶ γιὰ τοὺς δορυφόρους καὶ τὴν δορυφορικὴ τηλεόραση...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου