Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Εθνική Τράπεζα: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη του 2010


Κέρδη που ξεπέρασαν τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το 2010. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά την έκτακτη φορολογία διαμορφώθηκαν στα 406 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για κέρδη 328,7 εκατ. ευρώ (με βάση δημοσκόπηση του Reuters) και 333,8 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires), καταγράφοντας πτώση 56% σε σχέση με το 2009.

Προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων τα κέρδη του ομίλου για το σύνολο του 2010 διαμορφώθηκαν στα 485 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 50% έναντι του 2009. Όπως αναφέρεται σε σχέτική ανακοίνωση ) τα κέρδη είναι επιβαρυμένα από τις ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τις συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Σε ό,τι αφορά το δ΄ τρίμηνο του 2010 τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 147 εκατ. ευρώ, έναντι €113 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο επηρεασμένα κυρίως από τη θετική συνεισφορά διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων αλλά και από τις αυξημένες προβλέψεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν στα 4,15 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 5% σε σχέση με το 2009, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται κοντά στα επίπεδα του 4%.

Επιπλέον και όσον αφορά τα αποτελέσματα στην ανακοίνωση του ομίλου επισημαίνονται τα εξής:
- Αυξημένες προβλέψεις ύψους €1.365 εκατ. (+31% σε σχέση με το 2009)
- Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90dpd) από προβλέψεις στο 55%
- Υψηλή ρευστότητα: Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου 103% και ειδικά στην Ελλάδα 94%
- Μειωμένη άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (-€2,9 δισ. σε σχέση με την 30.9.10)
- Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου (Tier Ι) διαμορφώνεται στο 13,1%, ενώ το Core Tier 1 ανέρχεται στο 12,0%

• Ελλάδα:
- Τα οργανικά αποτελέσματα ανήλθαν σε €1.337 εκατ. αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το 2009
- Τραπεζικά έσοδα ανθεκτικά στην κρίση: €2.875εκατ. (+1% σε σχέση με το 2009)
- Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά -7% σε ετήσια βάση στα €1.541 εκατ.
- Ζημίες από ομόλογα και μετοχές €302 εκατ. έναντι κερδών €59 εκατ. το 2009
- Αύξηση προβλέψεων κατά +68% στα €1.011 εκατ.
- Καθαρές ζημίες ύψους €57 εκατ. το 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης φορολογίας οι καθαρές ζημιές του 2010 ανέρχονται στα €136 εκατ. έναντι κερδών €398 εκατ. το 2009)


• Finansbank: - Καθαρά κέρδη 2010 €462 εκατ. (+1% σε σχέση με το 2009 σε σταθερή ισοτιμία)
- Δυναμική ανάπτυξη εργασιών: αύξηση +26% χορηγήσεων και καταθέσεων σε ετήσια βάση

• ΝΑ Ευρώπη: - Κέρδη προ προβλέψεων 2010 €275 εκατ. (στα επίπεδα του 2009)
- Καθαρά κέρδη 2010 €75 εκατ. (-19% σε σχέση με το 2009)
- Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά -4% σε σχέση με το 2009

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ράπανος δήλωσε: "Η Ελλάδα εφαρμόζει με επιτυχία ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής, που έχει ήδη μειώσει εντυπωσιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 και έχει εφαρμόσει σε μικρό χρονικό διάστημα εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές σε κρίσιμους τομείς όπως στο ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας, την δημόσια διοίκηση και το σύστημα υγείας μεταξύ άλλων. Το 2011 θα είναι χρονιά ορόσημο με στόχο περαιτέρω βαθιές τομές στην οικονομία, παρότι η χώρα θα βιώνει τρίτη συνεχή χρονιά ύφεσης. Εν τούτοις, πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για ανάκαμψη και να εισέλθει η οικονομία σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να λάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που θα του επιτρέψουν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας".

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Απόστολος Ταμβακάκης τόνισε: "Το 2010 ήταν γενικότερα μια δύσκολη χρονιά, παρόλα αυτά ο Όμιλος παρέμεινε κερδοφόρος, εμφανίζοντας περίπου €485 εκατ. κέρδη προ της έκτακτης φορολογίας, μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το 2009, με την πτώση των κερδών να οφείλεται αποκλειστικά σε υψηλότερες προβλέψεις και διαπραγματευτικές ζημίες στις εγχώριες δραστηριότητες. Η διασπορά των δραστηριοτήτων μας συντέλεσε καταλυτικά στην διατήρηση της κερδοφορίας. Το 2010 επιπλέον σηματοδοτεί μία σειρά από πρωτοβουλίες που προληπτικά έλαβε ο Όμιλος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Αυτές οι πρωτοβουλίες παράλληλα αντικατοπτρίζουν το συστημικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Όμιλος στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της κεφαλαιακής μας επάρκειας που θωράκισε προληπτικά τον ισολογισμό του Ομίλου. Η αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου κατά €1,8 δισ., που ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2010, βοήθησε στην αύξηση του ποσοστού της κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) στο 13.1%, ενός από τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαϊκών τραπεζών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας το 2011, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειες της στην ορθή διαχείριση του κεφαλαίου και των στοιχείων του ισολογισμού της, καθώς επίσης και στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Finansbank, που θα πραγματοποιηθεί στις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς, θα συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Θα συνεχίσουμε τις εντατικές προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών μας εξόδων στις εγχώριες δραστηριότητες και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν την προ προβλέψεων κερδοφορία σε υγιή επίπεδα, ικανά να απορροφήσουν άνετα τις επισφάλειες. Επιπλέον, σημαντικός στόχος παραμένει η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Τέλος, δεδομένου ότι οι πιέσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αναμένεται να συνεχιστούν και στο τρέχον έτος, παραμένει προτεραιότητα μας η ενίσχυση των προσπαθειών ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των βιώσιμων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες του 2010.

ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ!
ΤΥΧΑΙΟ; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ!!!


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου